ZAKRES USŁUG:
- Mapy do celów projektowych
- Mapy sytuacyjno- wysokościowe
- Mapy do celów projektowych
- Geodezyjna inwentaryzacja budynków oraz przyłączy
- Geodezyjna obsługa inwestycji
- Pomiary osiadań
- Pomiary objętości mas ziemnych
- Tyczenie budynków
- Tyczenie obiektów budowlanych
- Tyczenie sieci uzbrojenia terenu
- Podziały nieruchomości
- Rozgraniczenia nieruchomości
- Wznowienia znaków granicznych
- Ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych

Działamy na terenie województwa małopolskiego i śląskiego, głównie na terenie:
- Chrzanowa
- Jaworzna
- Trzebini
- Alwerni
- Babic
- Krzeszowic
- Krakowa
- Katowic
- Libiąża
- Oświęcimia